Management Body


Sr.

Name

Designation
1Shri.Hastimal Chandmal MunotPresident
2Mr. Mansukhlal Chandamal MunotMember
3Mr. Mohan Nemichand MunotMember
4Mr. Prakash Dhanraj MunotMember
5Mr. Sharad Pemraj MunotMember
6Mr. Kishore Hastimal MunotMember